Tjänster

Massage

Genom massage lindrar jag rörelsestörningar och muskelvärk och hjälper till att förebygga skador. Massagen ökar cirkulationen och rörligheten hos hästen, lindrar muskelvärk och kan, beroende på hur den utförs, både ha en avslappnande och en uppiggande effekt. Alla hästar, oavsett om de har något problem eller inte, mår bra av en stunds skön och avkopplande massage.
I de fall där hästen uppvisar smärta, stelhet osv. hjälper jag också till att utreda varifrån problemet kommer och att hitta en lösning på det.
Obs! Informera alltid om eventuella skador/sjukdomar som hästen har eller nyligen har haft och dessutom om hästen får medicin eller nyligen har medicinerats, eftersom dessa faktorer kan påverka massagebehandlingen.

 
 
Stretching

Med stretching återställer man muskelns längd och ger därmed hästen bättre rörlighet.

 
 
Genomgång av sadel/Sadelutprovning

Många hästar går omkring med sadlar som inte riktigt passar, vilket påverkar hästens muskulatur, leder och rörlighet negativt. Detta i sin tur leder till ett förändrat rörelsemönster, vilket ger stelhet och smärta och i förlängningen även belastningsskador och tillbakabildad muskulatur. För att hästen ska kunna röra sig avspänt och i rätt form krävs det att hästen har utrustning som är avpassad till just den individen. Jag hjälper dig att kontrollera om din sadel verkligen passar, så att hästen har rätt förutsättningar för att kunna utföra det som ryttaren kräver av den.


 

Elektroterapi

Jag använder mig av mikroströmmar som inte bara är smärtstillande, utan även har en läkande verkan på hästen. Mikroströmmar kan användas för att behandla artrit, artros, senskador, muskelproblem, inflammationer, sår m.m. Man kan t.ex. påskynda läkningen av ett sår eftersom mikroströmmarna underlättar för den naturliga läkeprocessen. Utrustningen som jag använder mig av (Equicurrent) har tillbehör som är speciellt tillverkade för behandling av hästar. Vill du veta mer om behandlingsmetoden gå gärna in på www.equicurrent.se.

 

 
 
Träningsprogram

Hästen blir bara stark på det den tränas på. Detta innebär att man, för att få en stark och uthållig häst, oavsett vilken gren man vill specialisera sig på, måste se till så att träningen är variationsrik. Om hästen har en svaghet kan man med rätt kunskap sätta in sådan träning som förbättrar just det område där hästen behöver bli starkare. Jag hjälper dig att gå igenom ditt och hästens träningsprogram för att se om det behövs förändras och jag kan även, genom en visuell bedömning av hästen, ge dig råd hur du ska träna för att få bort eventuella svagheter hos hästen.

 
Foderstater

En välbalanserad foderstat är A och O för att hästen ska fungera och prestera. Jag hjälper dig att räkna ut en foderstat till din häst, så att risken för överutfodring (med bl.a. fång, kolik och beteendeproblem som följd), olika bristsjukdomar och svårigheter att sätta muskler och hull minskar. Allt för att hästen ska må bra och kunna prestera det som förväntas av den.
 
 
 
 
Problemlösning

Ibland uppstår problem som kan vara svåra att själv reda ut. Hästen ändrar kanske plötsligt beteende. Den kanske inte vill stå still när man sitter upp. Den kanske är svår att hantera när den rids. Den kanske är väldigt besvärlig att sadla osv. Jag hjälper dig att reda ut vad som orsakar problemet och försöker att hitta en lösning på det. Jag går igenom ovanstående punkter (dvs. hästens kropp, utrustning, träning och foderstat) och dessutom den miljö hästen lever i för att hitta grunden till problemet.

 
Kurser/Föreläsningar
Samla ihop några stycken och ordna en liten kurs eller föreläsning. Jag går igenom och visar grunderna i hästmassage och stretching, går igenom vad man ska tänka på när man provar ut en sadel, hur man bäst tränar för att förebygga skador, eller diskuterar foderlära och hur man räknar ut en foderstat. Tillsammans diskuterar vi upplägget, och jag kan gå igenom alla delar eller bara den del/de delar som intresserar just er.